Acordare ajutor de deces

Potrivit art. 81 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, “În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele drepturi: …b) ajutor de deces, conform