Începând cu data de 01.12.2018, prin O.M.A.I. nr. 134/2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari și prin O.M.A.I. nr. 135/2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru 15 ani, 20 ani și 25 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, împliniți până la data emiterii acestor ordine.

Având în vedere prevederile Legii nr. 149/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, prin ordinele ministrului afacerilor interne menționate anterior au fost valorificate și perioadele în care personalul M.A.I. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist.

În aceste împrejurări Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. a emis decizii prin care a fost acordat beneficiarilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, sporul cuvenit de 10%, 15% şi, respectiv, 20% la cuantumul pensiei brute, începând cu data de 01.12.2018.

Începând cu luna ianuarie 2019, pensionarilor aflați în plată, cărora le-au fost emise astfel de decizii, li se vor achita drepturile de pensie care includ cuantumul aferent sporului menționat anterior, iar în luna februarie, împreună cu drepturile de pensie, li se va achita cuantumul acestui spor cuvenit pentru luna decembrie 2018.

Descarcare document.

Valorificare Semn Onorific În Serviciul Patriei