COMUNICAT

privind plata drepturilor de pensie militară de stat în strainatate

Potrivit art. 69 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, „Beneficiarii drepturilor bănești stabilite de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condițiile legii.”

Condițiile pentru transferul în străinătate al drepturilor de pensie militară de stat sunt:

– drepturile de pensie să fie în plată;
– pensionarii militari să nu aibă domiciliul în România.

Pentru ca transferul să poată fi realizat, este necesar ca pensionarul militar care nu are domiciliul în România să transmită instituției noastre următoarele informații:

– numele, prenumele şi adresa beneficiarului;
– document oficial de la unitatea bancară, în original și tradus în limba română, în care să se regăsească următoarele:

– denumirea şi adresa băncii beneficiarului;
– cod de identificare bancară SWIFT;
– numărul de cont internaţional bancar;

– acordul beneficiarului privind comisioanele generate de transferul în străinătate al pensiilor militare de stat;
– dovada domiciliului în străinătate.

Începând cu data de 01.01.2020, pensionarii militari care optează pentru transferul în străinătate al drepturilor de pensie militară de stat trebuie să transmită, pentru întreaga perioadă a opțiunii, până la finalul lunilor ianuarie și iulie, certificatul de viață completat corespunzător.

Descarcare document + CERTIFICAT DE VIAŢĂ.

Plata drepturilor de pensie militară de stat în strainatate