COMUNICAT

privind indexarea drepturile de pensie militară de stat aflate în plată sau cuvenite la data de 31.12.2019 cu ultima rată medie anuală a inflaţiei

1. Începând cu data de 01.12.2019, prin O.M.A.I. nr. 140/2019 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari şi prin O.M.A.I. nr. 141/2019 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru 15 ani, 20 ani şi 25 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, împliniţi până la data emiterii acestor ordine.

Începând cu data de 01.12.2019, prin O.M.J. nr. 4323/C/2019 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei unor poliţişti de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate şi prin O.M.J. nr. 4322/C/2019 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei unor poliţişti de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, pentru 15 ani, 20 ani şi 25 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, împliniţi până la data emiterii acestor ordine.

În aceste împrejurări Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. emite, din oficiu, pe baza comunicării Direcţiei Generale Management Resurse Umane şi Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor, decizii prin care acordă beneficiarilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, sporul cuvenit de 10%, 15% şi, respectiv, 20% la cuantumul pensiei brute, începând cu data de 01.12.2019.

2. Începând cu data de 01.01.2020, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. indexează drepturile de pensie militară de stat aflate în plată sau cuvenite la data de 31.12.2019 cu ultima rată medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 01.01.2020 şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică, respectiv 4,6%.

La data de 01.01.2020 ultima rată medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut este cel aferent anului 2018.

Procedura de indexare respectă prevederile art. 84 pct. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene prin care a fost modificat art. 59 şi art. 60 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 74 alin (2) din Legea nr. 223/2015 operaţiunea de indexare nu constituie o modificare a drepturilor de pensie militară de stat, sens în care nu se emit decizii.

Începând cu luna ianuarie 2020, pensionarilor aflaţi în plată sau cărora li se cuvenea o pensie militară de stat la data de 31.12.2019, li se vor achita drepturile de pensie astfel indexate.

PRECIZĂM CĂ, PENTRU AMBELE OPERAŢIUNI, NU TREBUIE DEPUSE CERERI.

Descarcare document.

Informare privind indexarea drepturilor de pensie militară de stat aflate în plată.