Comunicat important

C O M U N I C A T privind decizia Curții Constituțională a României din data de 15.12.2022 Urmare a comunicatului din data de 15.12.2022, prin care Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale

Comunicat

C O M U N I C A T privind modul de decontare a biletelor de tratament balnear și de recuperare și modul de acordarea a ajutorului financiar în valoare de 1.200 lei pentru anul 2022 Având în vedere prevederile