Prezentare

Casa de Pensii Sectorială este organul tehnic de specialitate care administrează la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, sistemul pensiilor militare din România pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi pentru cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.


 

NoutățiComunicat – 31.08.2023

privind modul de decontare a biletelor de tratament balnear și de recuperare pentru anul 2024

Având în vedere prevederile H.G. nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat și Ordinului Ministerul Apărării Naționale nr. M.163/11.08.2021

… Mai mult

Comunicat – 21.04.2023

privind transmiterea taloanelor de pensie

Ca urmare a ultimei modificări a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, vă informăm cu privire la noutățile ce privesc transmiterea taloanelor de pensie:

– talonul de pensie poate fi transmis pensionarilor militari, la solicitarea acestora, pe adresa de e-mail sau în contul online deschis pe site-ul Casei de pensii;

– talonul de pensie va putea fi transmis lunar la adresa de domiciliu sau la adresa de reședință conform cererii pensionarilor, cerere la care se vor anexa copii după documentele care atestă domiciliul sau reședința, potrivit prevederilor în vigoare (art. 28, 30 și 31 din Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români).

Pentru pensionarii militari care au optat pentru plata pensiei în cont curent sau cont de card, în urma exprimării opțiunii, primesc talonul de pensie doar electronic.

… Mai mult