Prezentare

Casa de Pensii Sectorială este organul tehnic de specialitate care administrează la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, sistemul pensiilor militare din România pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi pentru cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.


 

NoutățiComunicat – 21.02.2023

privind punerea în aplicare a  Ordonanței de Urgență nr. 4 din data 15 februarie 2023

Urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 138 din data de 17 februarie 2023 a Ordonanței de Urgență nr. 4 din 15 februarie 2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va restitui, acolo unde este cazul, din oficiu, lunar în perioada 1 martie 2023 – 28 februarie 2024 sumele reținute din veniturile din pensii realizate de persoanele fizice, cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2022 până la data de 27 decembrie 2022.

            Procedura de calcul și restituire se face conform prevederilor Ordonanței de Urgență.

            Astfel nu se impune formularea de cereri pentru restituire.

… Mai mult

Comunicat – 04.01.2023

privind punerea în aplicare a  Decizia Curții Constituțională a României nr. 650 din 15 decembrie 2022

În raport de data intrării în vigoare a  Deciziei CCR nr. 650 din 15.12.2022, respectiv 28 decembrie 2022, distingem două situaţii…

            II. Pentru pensiile militare de stat stabilite până la data de 14.09.2017.

            II. Pentru pensiile militare de stat stabilite începând cu data de 15.09.2017, care potrivit art. 60 din Legea nr. 223/2015…

… Mai mult