Prezentare

 

Casa de Pensii Sectorială este organul tehnic de specialitate care administrează la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, sistemul pensiilor militare din România pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi pentru cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.


 

NoutățiComunicat – 04.01.2023

privind punerea în aplicare a  Decizia Curții Constituțională a României nr. 650 din 15 decembrie 2022

În raport de data intrării în vigoare a  Deciziei CCR nr. 650 din 15.12.2022, respectiv 28 decembrie 2022, distingem două situaţii…

            II. Pentru pensiile militare de stat stabilite până la data de 14.09.2017.

            II. Pentru pensiile militare de stat stabilite începând cu data de 15.09.2017, care potrivit art. 60 din Legea nr. 223/2015…

… Mai mult

 

Comunicat important – 30.12.2022

privind decizia Curții Constituțională a României nr. 650 din 15 decembrie 2022

publicată în Monitorul Oficial nr. 1262 din data de 28 decembrie 2022

Urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 1262 din data de 28 decembrie 2022 a Deciziei nr. 650 din 15 decembrie 2022 prin care Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.XXIV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea…

… Mai mult