Prezentare

Casa de Pensii Sectorială este organul tehnic de specialitate care administrează la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, sistemul public de pensii din România pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi pentru cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.


Noutăți


Comunicat – 11.03.2022

Având în vedere încetarea stării de alertă pe teritoriul României și ridicarea tuturor restricțiilor adoptate pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, începând cu data de 14.03.2022, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. reia activitatea de audiențe și relații cu publicul la sediul din Str. George Georgescu, nr. 3, sector 4, București, după următorul program: – Audiențe: Director Miercuri 10:00 -11:00; Director adjunct Marți 10:00 -11:00; Director adjunct Joi 10:00 -11:00. – Relații cu publicul : Luni – Joi 09:00 – 14:00; Vineri – 08:30 – 12:30; … Mai mult


Comunicat – 18.01.2022

Având în vedere prevederile H.G. nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat și Ordinului Ministerul Apărării Naționale nr. M.163/11.08.2021 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear și de recuperare a unei contribuții bănești de maximum de 50% din valoarea acestora, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați în evidența proprie despre următoarele aspecte: … Mai multComunicat – 31.12.2021

Începând cu data de 01.01.2022, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. procedează la punerea în aplicare a prevederilor legale prevăzute de O.U.G. nr. 125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate și O.U.G. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează … Mai multComunicat

Având în vedere prevederile H.G. nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat și Ordinului Ministerul Apărării Naționale nr. M.163/11.08.2021 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear și de recuperare a unei contribuții bănești de maximum de 50% din valoarea acestora, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați în evidența proprie despre următoarele aspecte: … Mai multComunicat

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați în evidența proprie despre următoarele aspecte: 1. Persoanele care și-au deschis cont personal în aplicația aflată la adresa www.casapensii.mai.gov.ro/online, vor putea să aibă acces, începând cu plata drepturilor de pensie aferente lunii IULIE, la forma electronică a taloanelor de plată. .. … Mai mult


Comunicat

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați în evidența proprie cu privire la faptul că, începând cu luna APRILIE, timp de 6 luni, pe taloanele aferente plăților drepturilor de pensie, este afișat un cod format din litere și cifre… … Mai mult

Revenire: Comunicat privind indexarea pensiilor

Având în vedere faptul că la data de 31.12.2020 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare … Mai multComunicat privind indexarea pensiilor

Începând cu data de 01.01.2021, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. indexează drepturile de pensie militară de stat … Mai multComunicat privind actualizarea pensiilor

Având în vedere faptul că în mediul online sunt distribuite cereri de actualizare a pensiei militare de stat, facem următoarele precizări: … Mai multComunicat privind revizuirea pensiilor

Urmare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare … Mai multComunicat

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. … Mai mult