LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 – privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. II – Sistemul pensiilor militare de stat
SECŢIUNEA a 2-a – Pensia de invaliditate


ART. 32

Au dreptul la pensie de invaliditate militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza:
a) producerii unor accidente de muncă sau a unei boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului, tuberculozei, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
b) accidentelor sau bolilor care nu au legătură cu îndeplinirea serviciului militar/serviciului.


Cadrul legal

Model cerere