Ca urmare a ultimei modificări a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, vă informăm cu privire la noutățile ce privesc transmiterea taloanelor de pensie:

– talonul de pensie poate fi transmis pensionarilor militari, la solicitarea acestora, pe adresa de e-mail sau în contul online deschis pe site-ul Casei de pensii;

– talonul de pensie va putea fi transmis lunar la adresa de domiciliu sau la adresa de reședință conform cererii pensionarilor, cerere la care se vor anexa copii după documentele care atestă domiciliul sau reședința, potrivit prevederilor în vigoare (art. 28, 30 și 31 din Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români).

Pentru pensionarii militari care au optat pentru plata pensiei în cont curent sau cont de card, în urma exprimării opțiunii, primesc talonul de pensie doar electronic.

Pensionarii militari care primesc drepturile de pensie prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română nu pot opta pentru transmiterea talonului de pensie electronic.

Precizăm că talonul de pensie transmis în format electronic este un document valid acceptat de toate instituțiile și autoritățile publice, producând efecte juridice identice cu talonul de pensie transmis în format letric.

Pentru transmiterea taloanelor doar în format electronic este necesar să fie completată o cerere, avându-se în vedere modelul: Click aici pentru model

Totodată, reamintim faptul că pensionarii au posibilitatea de a-și creea un cont online urmând pașii descriși pe site-ul Casei de Pensii: www.casapensii.mai.gov.ro/online

Vă informăm faptul că începând cu luna mai 2023 taloanele de plată vor fi afișate în contul online deschis doar pensionarilor care au formulat cerere în acest sens.

COMUNICAT privind transmiterea taloanelor de pensie