COMUNICAT

cu privire la depunerea declarației 230 privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și pensii

În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. S/47/04.05.2017 privind constituirea organelor fiscale competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în aplicarea Normelor metodologice de aplicare a art. 78, 79, 81, 102 și 147 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, aprobate prin H.G. nr. S/969/2016, vă comunicăm următoarele:

– la nivelul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., al cărui conducător are calitatea de ordonator terțiar de credite, s-a constituit organ fiscal competent doar pentru personalul propriu în activitate, pentru veniturile din salarii;

– conform ordinului m.a.i. nr. S/47/2017 privind constituirea organelor fiscale competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în aplicarea Normelor metodologice de aplicare a art.78, 79, 81, 102 și 147 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. S/969/2016 la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv la Casa de Pensii Sectorială nu a fost constituit organ fiscal competent pentru personalul care are calitatea de pensionar militar provenit din Ministerul Afacerilor Interne;

– în anul 2019 s-a depus la A.N.A.F. Sector 4, referitor la anul de raportare 2018, pentru veniturile din pensii, declaratia 205 ”Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, conform OPANAF 48/11.01.2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Având în vedere cele mai – sus menționate și ținând cont de dispozițiile art.5, alin. (4) din Anexa nr.1 la H.G. nr. S/969/2016, personalul (pensionat) care în anul fiscal precedent a realizat venituri din pensii la casele de pensii sectoriale depune cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din pensii la organul fiscal ( instituțiile finanțelor publice) în a cărui rază teritorială își are domiciliul, potrivit legii.

Descarcare document.

Informare privind depunerea declarației 230 de către pensionarii M.A.I.