În vederea efectuării plăţii pensiilor în cont curent sau cont de card, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a încheiat convenţii cu următoarele unităţi bancare:

1. Banca Comercială Română	     9. B.R.D.-Group Societe Generale
2. I.N.G. Bank		         10. C.E.C. Bank
3. Pro Credit Bank		     11. Banca Transilvania
4. Alpha Bank	             12. Raiffeisen Bank
5. Patria Bank (Banca Carpatica)     13. OTP Bank
6. Idea Bank (R.I.B.)	         14. First Bank (Piraeus Bank)
7. IntesaSanPaolo Bank		     15. Garanti Bank
8. UniCredit Bank		     16. CREDITCOOP

Înființare cont nou – pentru virarea pensiei în cont bancar trebuie să parcurgeți următorii pași:
a. în baza deciziei de pensie sau a talonului emis/ă și transmis/ă de către Casa de Pensii Sectorială a M.A.I., dumneavoastră vă deschideți/pastrați contul la una dintre băncile mai sus menționate;
b. vă adresați bancii agreate și semnați anexa la convenție, respectiva anexă are specificat în dreapta sus Casa de Pensii MIRA sau MAI. ATENȚIE! ⇒ Dacă anexa are specificat în dreapta sus Casa de Pensii M.Ap.N. sau Casa de Pensii Județeană, nu semnați pentru că nu veți fi adăugat pe fișierul care este transmis unității noastre.
c. banca trimite Casei de Pensii Sectoriale MAI, pe data de 20 ale lunii, fișierul cu pensionarii afiliați.

Schimbare cont bancar – pentru virarea pensiei în cont bancar trebuie să parcurgeți următorii pași:
a. vă adresați unității bancare unde vă sunt virate în prezent drepturile de pensie, în vederea solicitării ştergerii datelor personale din fişierul electronic,
b. în baza deciziei de pensie sau a talonului emis/ă și transmis/ă de către Casa de Pensii Sectorială a M.A.I., dumneavoastră vă deschideți/pastrați contul la una dintre băncile mai sus menționate, unde doriți să vă fie virate drepturile de pensie;
c. vă adresați bancii agreate și semnați anexa la convenție, respectiva anexă are specificat în dreapta sus Casa de Pensii MIRA sau MAI. ATENȚIE! ⇒ Dacă anexa are specificat în dreapta sus Casa de Pensii M.Ap.N. sau Casa de Pensii Județeană, nu semnați pentru că nu veți fi adăugat pe fișierul care este transmis unității noastre și nu se vor efectua în sistem modificările dorite de dvs..
d. banca trimite Casei de Pensii Sectoriale MAI, pe data de 20 ale lunii, fișierul cu pensionarii afiliați, pentru luna următoare.

Renunțare cont bancar – pentru a beneficia de virarea pensiei prin intermediul Companiei Naţionale „Poşta Română S.A., este necesar să vă adresați băncii cu o cerere scrisă prin care să solicitați ştergerea datelor din fişierul transmis lunar unităţii noastre.

Plată pensie în străinătate pentru pensionarii care nu au domiciliul în România.

În conformitate cu prevederile art. 69 alin.1 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat ‚,beneficiarii drepturilor bănesti stabilite de casele de pensii sectoriale care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi”.
Pentru transferul în străinătate al pensiilor militare de stat este necesar să ne transmiteţi următoarele:
– Numele prenumele , adresa beneficiar.;
– Document oficial de la unitatea bancară în original în care să se regasească următoarele:
– denumirea şi adresa băncii beneficiarului;
– cod de identificare bancară SWIFT;
– numărul de cont internaţional bancar;
– Acordul beneficiarului privind comisioanele generate de transferul în străinătate al pensiilor militare de stat;
– Certificatul de viaţa, completat din 6 în 6 luni, formular pe care vi-l transmite M.A.I Casa de Pensii Sectoriala.


Menționăm faptul că operațiunile de adăugare, ștergere sau modificare a conturilor IBAN sunt efectuate de către unitățile bancare, întrucât fișierele lunare sunt generate de către acestea.