Începând cu data de 01.01.2019, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. indexează drepturile de pensie militară de stat aflate în plată la data de 31.12.2018 cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată¹ și comunicat de Institutul Național de Statistică², respectiv 1,3%.

La data de 01.01.2019 ultima rată medie anuală a inflației cunoscută este cea aferentă anului 2017.

Procedura de indexare respectă prevederile art. 84 pct. 1 și 2 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene prin care a fost modificat art. 59 și art. 60 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 74 alin (2) din Legea nr. 223/2015 operațiunea de indexare nu constituie o modificare a drepturilor de pensie militară de stat sens în care nu se emit decizii.

Începând cu luna ianuarie 2019, pensionarilor aflați în plată la data de 31.12.2018, li se vor achita drepturile de pensie astfel indexate.


¹01.01.2019

²www.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date

Descarcare document.

Indexare pensii militare de stat începând cu 01.01.2019