LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. II – Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
SECŢIUNEA 1 – Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public


ART. 6

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.


Persoană de contact

Inspector principal de poliție Nicolae SÎRGHIE

Program de lucru: Luni – Vineri orele 08.00-16.00
Interior: 12619
E-mail: casapensii@mai.gov.ro


Cadrul legal

Model cerere