Comunicat important

C O M U N I C A T privind decizia Curții Constituțională a României din data de 15.12.2022 Urmare a comunicatului din data de 15.12.2022, prin care Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale