C O M U N I C A T
privind modul și condițiile de  acordare a ajutorului financiar în cuantum de 700 de lei pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat în luna iulie 2022

La data de 02.06.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 542, O.U.G. nr. 74 din 02.06.2022.

Prezentul act normativ reglementează acordarea unui ajutor financiar în luna iulie a anului 2022, în valoare de 700 de lei, pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

Potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 74/2022 ,, (1) În luna iulie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar în cuantum de 700 de lei pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.
(2) Prin sintagma venituri lunare prevăzută la alin. (1) se înțelege:
a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna iulie 2022;
b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna iulie 2022;
c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale;
d) venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare;
e) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, raportate în „Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, al cărei termen de depunere, conform art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plătește ajutorul financiar.

(3) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă în situația în care veniturile cumulate prevăzute la alin. (2) și realizate de aceeași persoană sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.”

Potrivit art. 3 alin. (1), dacă ne aflăm în situația în care avem 2 sau mai mulți beneficiari de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă fiecărui urmaș în parte.
De asemenea art. 3 alin. (2) ,,Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral prevăzut la art. 1 alin. (1), chiar dacă veniturile plătite în luna iulie sunt aferente unei fracțiuni de lună.”
Totodată în norma legislativă este stabilit faptul că beneficiarii de drepturi de pensie care în luna iulie 2022, încasează diferențe de drepturi bănești, cuvenite și neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii iulie, la determinarea plafonului de 2000 lei, sumele respective nu sunt luate în calcul.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 74/2022, Casa de Pensii Sectorială a MAI plătește din oficiu o singură dată, în luna iulie 2022, dar nu mai târziu de data de 31.07.2022, un ajutor financiar în cuantum de 700 lei, pensionarilor aflați în evidența proprie, care îndeplinesc condiții menționate anterior.

ATENȚIE!

Ajutorul financiar în cuantum de 700 de lei se acordă în situația în care veniturile cumulate prevăzute la alin. (2) și realizate de aceeași persoană sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.”

Descarcare document.

Comunicat privind O.U.G. nr. 74 din 02.06.2022