C O M U N I C A T

privind decizia Curții Constituțională a României nr. 650 din 15 decembrie 2022

publicată în Monitorul Oficial nr. 1262 din data de 28 decembrie 2022

Urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 1262 din data de 28 decembrie 2022 a Deciziei nr. 650 din 15 decembrie 2022 prin care Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.XXIV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative – respectiv contribuțiile sociale obligatorii pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, începând cu plata drepturilor aferente lunii ianuarie 2023, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. nu va mai reţine contribuţia de asigurări sociale de sănătate din venitul brut al pensiei militare de stat.

Totodată, precizăm că, pensiile militare de stat vor fi indexate începând cu luna ianuarie 2023 cu 5,1% conform prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, iar cuantumul brut al pensiei rezultat după operaţiunea anterioară, se indexează suplimentar, potrivit prevederilor art.VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

COMUNICAT privind decizia Curții Constituțională a României nr. 650 din 15 decembrie 2022