C O M U N I C A T
privind documentele necesare pentru acordarea pensiei de urmaș potrivit art.48 din
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Având în vedere prevederile art. 48 din Legea nr.223/2015 – Copiii au dreptul la pensie de urmaș în următoarele condiții:

a) până la împlinirea vârstei de 16 ani;

b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;

c) pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b).

În considerarea celor de mai sus, beneficiarii drepturilor de pensie de urmaș pot transmite documentele care fac dovada continuării studiilor prin e-mail, fax, poștă sau se pot depune direct la sediul Casei de Pensii Sectorială a M.A.I..

Facem următoarea precizare: în situația în care documentele sunt transmise în format electronic sau pe fax, beneficiarii sunt obligați la transmiterea acestora în original către Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. prin poștă sau se pot depune direct la sediul CPS din strada George Georgescu, nr. 3, sector 4, București în intervalul programului de lucru cu publicul de luni până joi 9-14, vineri 8.30-12.30.

ATENȚIE!

Singurele documente care fac dovada continuării studiilor sunt cele emise de către instituțiile de învățământ organizate potrivit legii, orice alt document sau declarație pe propria răspundere nu pot fi luate în considerare.

Descarcare document.

Comunicat adeverinta studii