C O M U N I C A T
privind modul de decontare a biletelor de tratament balnear și de recuperare și modul de acordarea a ajutorului financiar în valoare de 1.200 lei pentru anul 2022

Având în vedere prevederile H.G. nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat și Ordinului Ministerul Apărării Naționale nr. M.163/11.08.2021 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear și de recuperare a unei contribuții bănești de maximum de 50% din valoarea acestora, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați în evidența proprie despre următoarele aspecte:

Potrivit art. 8 alin. (3) din H.G. 998/2020, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I în luna ianuarie 2022 a procedat la înștiințarea pensionarilor militari care beneficiază de decontarea unui bilet de tratament balnear și de recuperare.

În aceste împrejurări, precizăm faptul că la terminarea tratamentului în stațiunile turistice de interes național și local, precum și în stațiunile balneare și balneoclimatice, prevăzute în anexa nr. 5 din H.G. nr. 852/2008 și anexele nr. 1 și 2 din H.G. nr. 1016/2011, astfel cum sunt detaliate în anexa nr. 2 la comunicatul din data de 01.09.2021, sunt obligate ca în termen de 30 zile (de la data efectuării tratamentului), să transmită Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I, factura fiscală împreună cu documentele care atestă efectuarea plății în original.

ATENȚIE! Pensionarii militari care nu au fost selectați, nu vor fi înștiințați și nu vor beneficia de decontarea biletelor de tratament balnear și de recuperare, întrucât nu au îndeplinit condițiile imperative prevăzute de H.G. 998/2020.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați în evidența proprie despre următoarele aspecte:

Potrivit art.1 alin (1)-(2) și art. 2 alin (1)-(2) din actul normativ menționat anterior Casa de Pensii Sectorială a M.A.I plătește ajutorul financiar doar beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special.( cu titlu de exemplu: Legea nr. 341/2004, Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994, Decretul-lege nr. 118/1990 etc.)

Ajutorul financiar se acorda pentru doua categorii de beneficiari: – ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 lei, – ale căror venituri au valori cuprinse intre 1.001- 1.600 lei inclusiv. Cuantumul ajutorului financiar este de 1200 lei pentru prima categorie, iar pentru cea de a doua categorie se calculează ca diferența intre valoarea de 2.200 lei și veniturile de la art. 2 alin. (2) cumulate.

ATENȚIE! Pensionarii militari ale cărora drepturi de pensie au fost stabilite în acord cu prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază de ajutorul financiar în valoare de 1.200 lei.

Descarcare document.

Comunicat