COMUNICAT

La data de 21.04.2020 a fost publicată O.U.G. nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial nr. 325. Prin art. II pct. 2 din această ordonanță de urgență a fost modificat art. XVIII din O.U.G. nr. 32/2020 astfel:

“Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi.”

În aceste împrejurări Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va proceda astfel:

– suspendă sau nu începe măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite pensionarilor militari pe perioada stării de urgență și 60 de zile de la data încetării acesteia (art. XVIII alin. 2 din O.U.G. nr. 32/2020);

– sumele reținute în luna aprilie 2020 se restituie, începând cu 08.05.2020, odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 2020, potrivit modalității de efectuare a plății (mandat poștal sau card), urmând a fi recuperate după 60 de zile de la data încetării stării de urgență (art. XVIII alin. 3 din O.U.G. nr. 32/2020).

Nu se suspendă și se încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor cu titlu de pensie întreținere copil.

NU TREBUIE DEPUSE CERERI. PRECIZĂM CĂ SUSPENDAREA SAU NEÎNCEPEREA MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ SE REALIZEAZĂ ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR LEGALE MENȚIONATE ANTERIOR.

Măsuri privind executările silite prin poprire