COMUNICAT

La data de 27.04.2020 a fost publicată O.U.G. nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial nr. 339.

Art. 2 din această ordonanță de urgență prevede următoarele:

“(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României se suspendă termenele și procedurile pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaș, stabilite în condițiile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, urmând a fi reluate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

(2) Deciziile asupra capacității de muncă emise de medicul expert al asigurărilor sociale, precum și de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională rămase definitive și documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar, al persoanelor pentru care s-au emis deciziile de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada prevăzută la alin. (1), își prelungesc valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

(3) Plata pensiilor de invaliditate stabilite în baza deciziilor medicale asupra capacității de muncă prevăzute la alin. (2) se suspendă începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, în situația neprezentării noului document, prevăzut de lege, după caz.

(4) Plata pensiei de urmaș se efectuează, fără dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, în situația copiilor urmași dacă se află în continuarea studiilor. Dovada continuării studiilor se prezintă casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale în termen de 30 zile de la data încetării stării de urgență.”

În aceste împrejurări Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va proceda astfel:

– pe durata stării de urgență instituită potrivit Decretului nr. 195/2020 și prelungită potrivit Decretului nr. 240/2020, nu suspendă plata pensiilor de invaliditate și de urmaș ca urmare a expirării valabilității deciziilor emise de comisiile medico-militare în perioada stării de urgență și 30 de zile de la încetarea acesteia;

– începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență se vor emite deciziile de suspendare a pensiilor de invaliditate și de urmaș în cazul necomunicării deciziei medicale de prelungire a stării de invaliditate;

– pe durata stării de urgență instituită potrivit Decretului nr. 195/2020 și prelungită potrivit Decretului nr. 240/2020 și în perioada de 30 de zile de la încetarea acesteia, nu suspendă plata pensiilor de urmaș, în situația copiilor urmași, dacă se află în continuarea studiilor și expiră, în această perioadă, dovada continuării acestora într-o formă de învățământ organizată potrivit legii;

– începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență se vor emite deciziile de suspendare a pensiilor de urmaș, în situația copiilor urmași, dacă aceștia nu transmit instituției noastre dovezile continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii;

– documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar (procură specială), al pensionarilor din evidența instituției noastre pentru care s-au emis decizii de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada stării de urgență își prelungesc, în temeiul ordonanței de urgență, valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

NU TREBUIE DEPUSE CERERI.

Descarcare document.

Comunicat privind pensiile de invaliditate și urmași, prelungirea valabilității actelor procurilor speciale