COMUNICAT

privind activitatea de relații cu publicul

Având în vedere Hotărârea nr. 6 din data de 09.03.2020 emisă de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență din cadrul Guvernului României, precum și comunicatul de presă emis de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (http://www.dsu.mai.gov.ro/informare/) la nivelul Casei de Pensii Sectorială a MAI au fost adoptate următoarele măsuri, valabile pentru perioada 11.03.2020-31.03.2020:

1. Activitatea de relații cu publicul se va desfășura fără interacțiunea directă a angajaților M.A.I. cu persoanele din afara instituției.

2. Cetățenii care vor să solicite informații sau să desfășoare alte activități de relații cu publicul pot apela linia telefonică 021.264.85.05.

3. De asemenea, informații pot fi solicitate și primite prin poșta electronică la adresa de e-mail casapensii@mai.gov.ro sau prin corespondență, la adresa str. George Georgescu nr. 3, sector 4, mun. București ori prin FAX la numărul de telefon 021.264.88.11.

4. Totodată, solicitările de primire în audiență vor fi reprogramate la o dată ulterioară cele de 31.03.2020, conform programului de audiență.

5. În cazul depunerii documentelor pentru solicitarea și ridicarea ajutorului de deces, persoanele interesate vor depune întreaga documentație la sediul instituției ce se află pe parte dreaptă a curții interioare a imobilului situat la adresa str. George Georgescu nr. 3, sector 4, mun. București. Depunerea documentelor se face exclusiv prin prezentarea cărții de identitate valabile și exclusiv prin contactarea personalului ce asigură controlul accesului în instituție.

În funcție de evoluția situației la nivel național, prezentele măsuri pot fi prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.

Descarcare document.

Comunicat privind activitatea de relații cu publicul