În legătură cu activitatea de actualizare a drepturilor de pensie generată de prevederile art. II alin. (3) lit. b) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, potrivit căruia cuantumul brut al soldelor de funcție a cadrelor militare a fost majorat cu 15% începând cu data de 30.06.2017, aducem la cunoștință următoarele:

PENSIONARII AFLAȚI ÎN EVIDENȚELE CASEI DE PENSII SECTORIALE A M.A.I. CARE AU FORMULAT CERERI DE ACTUALIZARE ÎN PERIOADA 30.06.2017 – PREZENT NU TREBUIE SĂ MAI TRANSMITĂ INSTITUȚIEI NOASTRE ALTE ASEMENEA SOLICITĂRI.

Cererile depuse în acest interval vor fi analizate potrivit aspectelor detaliate în comunicatul publicat pe site-ul www.casapensii.mai.gov.ro în data de 03.05.2018.

Completare activități de actualizare a drepturilor de pensie