În perioada următoare Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va desfășura activități de actualizare a drepturilor de pensie având în vedere următoarele principii:

– Temeiul de drept este reprezentat de art. II alin. (3) lit. b) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, potrivit căruia cuantumul brut al soldelor de funcție a cadrelor militare a fost majorat cu 15% începând cu data de 30.06.2017, coroborat cu art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în forma legislativă din data de 30.06.2017.

Actualizarea se realizează asupra cuantumului brut al soldei de funcție (element component al bazei de calcul în baza căreia se determină cuantumul brut al pensiei) existent la data de 30.06.2017 și nu asupra cuantumului brut al pensiei militare de stat rezultat/menținut în plată ca urmare a recalculării/stabilirii drepturilor de pensie.

– Având în vedere dispozițiile art. art. 60 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, în forma legislativă din data de 30.06.2017, respectiv faptul că în anul în care pot fi aplicate atât prevederile legale privind indexarea/majorarea pensiilor militare de stat, cât şi cele privind actualizarea, se aplică dispoziţiile cele mai favorabile, astfel încât, în anul 2017, pensionarul să beneficieze fie de actualizarea soldei de funcție (element component al bazei de calcul în baza căreia se determină cuantumul brut al pensiei), fie de majorarea a cuantumului brut al pensiei militare de stat aflat în plată cu procentul de 5,25% prevăzut de art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

– Actualizarea se face la cerere pentru beneficiarii Legii nr. 223/2015 prevăzuţi la punctele 1 şi 2 de mai jos ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de 01.01.2016 și din oficiu pentru cei ale căror drepturi de pensie au fost deschise în perioada 01.01.2016 – 29.06.2017.

– Se emite decizie de actualizare a drepturilor la pensie potrivit art. 74 din Legea nr. 223/2015.

– Diferențele aferente intervalului cuprins între data de 30.06.2017 și data emiterii deciziei de actualizare vor fi achitate odată cu pensia pe luna următoare, moment la care se intră în plată cu noul cuantum al pensiei actualizat.

– În cazul în care, în urma actualizării, cuantumul brut al pensiei este mai mic decât cuantumul brut menținut în plată potrivit art. 111 din Legea nr. 223/2015 (cuantumul mai avantajos) ca urmare a recalculării pensiei militare de stat, se păstrează în plată cuantumul mai avantajos.

Categorii de pensionari analizaţi în procesul de actualizare:

1. Pensionari care la data trecerii în rezervă dețineau grad militar și baza de calcul, folosită la stabilirea/recalcularea pensiilor militare de stat în condiţiile Legii nr. 223/2015, a fost constituită din perioada în care aceștia au beneficiat de drepturi salariale specifice funcțiilor militare – beneficiază de actualizare. În categoria aceasta intră şi pensionarii aflaţi în evidenţele C.P.S. care provin de la S.R.I. şi M.Ap.N.

2. Pensionari care la data încetării raporturilor de serviciu dețineau grad profesional și baza de calcul, folosită la stabilirea/recalcularea pensiilor militare de stat în condiţiile Legii nr. 223/2015, a fost constituită din perioada în care aceștia au beneficiat de drepturi salariale specifice funcțiilor militare – beneficiază de actualizare.

3. Pensionari care la data trecerii în rezervă dețineau grad militar și baza de calcul, folosită la stabilirea/recalcularea pensiilor militare de stat în condiţiile Legii nr. 223/2015, a fost constituită din drepturi salariale specifice funcțiilor echivalate de polițist/funcționar cu statut special din administrația penitenciarelor – nu beneficiază de actualizare.

4. Pensionari care la data încetării raporturilor de serviciu dețineau grad profesional și baza de calcul, folosită la stabilirea/recalcularea pensiilor militare de stat în condiţiile Legii nr. 223/2015, a fost constituită din drepturi salariale specifice funcțiilor echivalate de polițist/funcționar cu statut special din administrația penitenciarelor – nu beneficiază de actualizare.

Descărcare document.

Activități de actualizare a drepturilor de pensie