Prezentare

Casa de Pensii Sectorială este organul tehnic de specialitate care administrează la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, sistemul public de pensii din România pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi pentru cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.


NoutățiComunicat

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați în evidența proprie cu privire la faptul că, începând cu luna APRILIE, timp de 6 luni, pe taloanele aferente plăților drepturilor de pensie, este afișat un cod format din litere și cifre… … Mai mult

Revenire: Comunicat privind indexarea pensiilor

Având în vedere faptul că la data de 31.12.2020 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare … Mai multComunicat privind indexarea pensiilor

Începând cu data de 01.01.2021, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. indexează drepturile de pensie militară de stat … Mai multComunicat privind actualizarea pensiilor

Având în vedere faptul că în mediul online sunt distribuite cereri de actualizare a pensiei militare de stat, facem următoarele precizări: … Mai multComunicat privind revizuirea pensiilor

Urmare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare … Mai multComunicat

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. … Mai mult