ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Descărcare document.

Informări generale