ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Descărcare document.

Informări generale