Având în vedere faptul că în mediul online sunt distribuite cereri de actualizare a pensiei militare de stat, facem următoarele precizări:

I. Modificarea art. 60 din Legea nr. 223/2015, adusă prin intrarea în vigoare la data de 15.09.2017 a art. VII pct. 3 din O.U.G. nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a condus la excluderea, cu această dată, din legea pensiilor militare de stat a operațiunii de actualizare.

Astfel, raportat la dispozițiile art. II alin. (5) din Legea nr. 152/2017 prin care au fost majorate, începând cu data de 01.10.2017, cu 10% valorile salariilor de funcție pentru polițiștii și funcționarii publici din administrația penitenciarelor aflați în activitate, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. nu poate efectua actualizarea cuantumurilor pensiilor militare de stat pentru categoriile de beneficiari proveniți din rândul celor două categorii profesionale.

Această operațiune de actualizare nu se poate efectua întrucât la data de 01.10.2017 nu mai exista temei legal.

II. Pentru titularii drepturilor de pensie militară de stat cărora le-au fost încetate raporturile de serviciu cu unitatea din rândul polițiștilor sau funcționarilor publici cu statut special din administrația penitenciarelor ori cărora le-au fost recalculate drepturile de pensie utilizând baze de calcul similare funcțiilor aferente acestor categorii profesionale nu există temei legal pentru actualizarea prevăzută art. 60 din Legea nr. 223/2015 coroborată cu dispozițiile art. II pct. 3 lit. b) din Legea nr. 152/2017, întrucât aceasta este aplicabilă doar militarilor, în această categorie intrând doar persoanele care au beneficiat de drepturi salariale aferente cadrelor militare ori le-au fost recalculate drepturile de pensie utilizând baze de calcul similare funcțiilor aferente acestei categorii profesionale.

Operațiunea de actualizarea prevăzută de art. 60 din Legea nr. 223/2015 coroborată cu dispozițiile art. II pct. 3 lit. b) din Legea nr. 152/2017 a fost efectuată de către Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. din oficiu ori la cererea beneficiarilor ce  au avut calitatea de militar ori au beneficiat de recalcularea drepturilor de pensie utilizând baza de calcul similară funcțiilor aferente cadrelor militare.

Comunicat privind actualizarea pensiilor