C O M U N I C A T

C O M U N I C A T privind punerea în aplicare a Deciziei Curții Constituțională a României nr. 650 din 15 decembrie 2022 În raport de data intrării în vigoare a Deciziei CCR nr. 650 din 15.12.2022, respectiv